بهترین خدمت خود و مهم ترین نیاز مشتری را شناسایی کنید

 شکیبا

Written by

بهترین خدمت شما چیست ؟ 

در چه چیزی بهترین هستید  ؟ باید این خدمت را شناسایی کنید ولی قبل از شناسایی این بهترین خدمت خدمات  یک مطلب مهم تر را باید شناسایی کنید 

مهم ترین نیاز مشتری !!! 

مهم ترین ارزش و نیاز مشتری شما چیست ؟ 

همیشه می تواند حق با مشتری باشد

 شکیبا

Written by

آیا همیشه حق با مشتری است ؟ 

همیشه حق با مشتری است 

شما مشتریانی دارید که به نظرتان در حال سوء استفاده هستند ؟ 

مشتریانی دارید که حق را از آن خود می دانند، ولی می دانید که حتما حق با شماست 

خب باید درست با مشتریان رفتار کنید 

این هنر مدیریت ارتباط با مشتریان است که اولا نگذارد چنین موقعیت هایی پیش آید و در درجه بعدی اگر چنین موقعیت هایی پیش آید باید با به گونه ای با مشتری برخورد شود که حق با اوست 

اگر مشتری مشکل دارد و درست تفهیم نشده است، مشکل از سیستم شماست 

در صورت بروز هرگونه مشکل، سیستم خود را بازبینی کنید 

در خلال همکاری با یکی از شرکت های پخش با یکی از مشتریان بحث لفظی پیش آمد، و مشتری در حالی که بدهی سنگین قبلی داشت، هم چنان معترض بود که چرا بارش ارسال نشده است و بازاریاب می گفت که باید حساب قبلی را پرداخت کنید . 

آیا مشکل از مشتری بود یا بازاریاب ؟ 

این مشکل به نظر من از عدم شفافیت سیستم پرداخت و روال کار است . باید مشتری تفهیم می شد که تصفیه نقدی است و تا بدهی تصفیه نشود . بار ارسال نمی شود 

 

به مشتری خدمت کنید

 شکیبا

Written by

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که مشتری را بر میزان سود او می سنجید ؟ 

به این فکر کنید که چگونه می توانید به مشتریان خدمت کنید . 

به جای این که بپرسید چه قدر سود دارد، از خود بپرسید که چگونه میتوانم به مشتریان کمک کنم 

 و سود خودش خواهد آمد، روشن است . 

سیستم را بر مبنای خدمت دهی و تمایز از رقبا تعریف کنید و سود خودش جاری خواهد شد .