همیشه می تواند حق با مشتری باشد

 شکیبا

Written by

آیا همیشه حق با مشتری است ؟ 

شما مشتریانی دارید که به نظرتان در حال سوء استفاده هستند ؟ 

مشتریانی دارید که حق را از آن خود می دانند، ولی می دانید که حتما حق با شماست 

خب باید درست با مشتریان رفتار کنید 

این هنر مدیریت ارتباط با مشتریان است که اولا نگذارد چنین موقعیت هایی پیش آید و در درجه بعدی اگر چنین موقعیت هایی پیش آید باید با به گونه ای با مشتری برخورد شود که حق با اوست 

به مشتری خدمت کنید

 شکیبا

Written by

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که مشتری را بر میزان سود او می سنجید ؟ 

به این فکر کنید که چگونه می توانید به مشتریان خدمت کنید . 

به جای این که بپرسید چه قدر سود دارد، از خود بپرسید که چگونه میتوانم به مشتریان کمک کنم 

برای مشتری مفید باشید

 شکیبا

Written by

هرچه بیشتر برای مشتری مفید باشید، مشتری بیشتر راضی خواهد بود

AJ Saleem, Academic Director, Suprex Tutors Houston

آیا تا کنون این سوال را از خود پرسیده اید که چه قدر برای مشتری مفید بوده اید ؟

چه فروش صورت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ؟