برخی از همکاران و سیستم های مورد استفاده نت فلکس

پیچیدگی و توسعه نرم افزارها و نیازها به حدی شده است که هیچ سیستمی به تنهایی نمی تواند همه نیازهای کاربران را بر آورده کند، به همین دلیل ما از سیستم های مورد تایید و شناخته شده بین المللی استفاده می کنیم و ادعای انحصاری بودن را نداریم  • خدمات نت فلکس بسیار عالی بود، این سیستم به جذب مشتریان ما کمک کرد و ما واقعا سیستم را شناختیم
    رضا سعیدی مدیرعامل شرکت اندیشه ماندگار
  • 1
  • 2

آموزش مدیریت ارتباط با مشتری

فیدیکس سیستم تخفیف

ارسال ایمیل تبلیغاتی رایگان