شکیبا

شکیبا

نشانی وبگاه: http://exemarketing.ir
سه شنبه, 25 اسفند 1394 ساعت 16:51

برای مشتری مفید باشید

هرچه بیشتر برای مشتری مفید باشید، مشتری بیشتر راضی خواهد بود

AJ Saleem, Academic Director, Suprex Tutors Houston

آیا تا کنون این سوال را از خود پرسیده اید که چه قدر برای مشتری مفید بوده اید ؟

چه فروش صورت گرفته باشد و چه نگرفته باشد ؟

سه شنبه, 25 اسفند 1394 ساعت 16:49

با مشتری مهربان باشید

مشتری کیست ؟

مشتری شخصی است که به صورت غیر مستقیم هزینه غذا، لباس و تعطیلات شما را می پردازد، با آنها مهربان باشید

Gene Caballero, Co-Founder, Green Pal

سه شنبه, 25 اسفند 1394 ساعت 16:42

خدمات مشتری وهویت

خدمات مشتری بیشتر شبیه فروختن هویت است تا فروش کالا

Than Merrill, CEO & Founder, FortuneBuilders

برداشت شخصی من از این گفته این است که خدمات مشتری با هویت سر و کار دارد ! یعنی اینکه شما نمی توانید خدمات مشتری را ایجاد کنید،  و مثل کالا به آن نگاه کنید، بلکه خدمات مشتری بخشی از هویت سازمان شماست

خدمات مشتری، تجربه ای است که مشتریان از کسب و کار ما دارند

 خدمات مشتری احساسی است که مشتری وقتی با ما درگیر تجارت است حس می کند، مشتری درکی که از کسب و کار ما دارد خدمات مشتری است

Shep Hyken, Customer Service & Experience Expert, Hyken

اما از کجا بدانیم که مشتری چه احساسی نسبت به کسب و کار ما دارد ؟